Πανευρωπαϊκή καμπάνια – «ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΞΥΛΟ»

Στη μεγάλη συνάντηση που έγινε στην Ιταλία στις 15 Ιουνίου του 2012 για το μέλλον του ξύλου, με συμμετοχές από όλον τον κόσμο, ο κεντρικός άξονας ήταν ένας – «Διαδώστε το ξύλο». Οι συμμετέχοντες (χώρες-σύνδεσμοι) με τις παρουσιάσεις τους επάνω στον τομέα του ξύλου, κατέγραψαν το μέχρι τώρα έργο τους, δίνοντας παράλληλα και ένα δείγμα για τα μελλοντικά τους πρότζεκτ, ενώ από τον Ευρωπαϊκό άξονα, ξεχώρισαν για τη μέχρι τώρα δουλειά τους η Αυστρία, τα Βαλκάνια, ο Ευρωπαϊκός σύνδεσμος, η Φινλανδία, η Γαλλία καθώς και η Σουηδία. Το περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ήταν εκεί και κατέγραψε για εσάς, τα όσο ενδιαφέροντα, συνέβησαν.

Το ξύλο είναι το οικοδομικό υλικό του 21ου αιώνα. Παρέχει σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα, κομψά, με χαμηλό κόστος, το οποίο μάλιστα δίνει βιώσιμες λύσεις στις προκλήσεις των αστικών κατασκευών ενώ παράλληλα χρησιμοποιώντας το η κατασκευα- στική βιομηχανία συμβάλει στην επίτευξη χάρτη πορείας της ΕΚ 2050 για το κλίμα και τις εκπομπές CO2 ενώ η αειφόρος διαχείριση των δασών παρέχει μια σταθερή-ανανεώσιμη παροχή ξυλείας.

Η πρωτοβουλία της συνάντησης ήταν των EOS και ETTF στα πλαίσια της 3ετούς πανευρωπαϊκής εκστρατείας προώθησης του ξύλου.

Συγκεκριμένα εξετάστηκαν:

 • Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να αυξήσει το μερίδιο του ξύλου σε μια στατική ή και συρρικνούμενη αγορά μέσω: Της αξιοποίησης των συνεργιών μεταξύ των εθνών για την επίτευξη των κοινών μηνυμάτων στους Ευρωπαίους ιθύνοντες Της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και των περιουσιακών στοιχείων. Της μείωσης των αντιφατικών μηνυμάτων με στόχο φυσικά να επιτευχθεί μεγαλύτερη επίδραση με την όσο το δυνατόν καλύτερη value for money στρατηγική. Η διεύθυνση της ομάδας του έργου περιλαμβάνει τα μέλη του ΕΟΣ ETTF και EW, με προβλεπόμενο ετήσιο προϋπολογισμό 500 έως 700. 000 ευρώ. Η δημιουργία της καμπάνιας αποφασίστηκε αφού πρώτα εξετάστηκαν τα εξής δεδομένα:

Α) Η μέση κατά κεφαλήν κατανάλωση του ξύλου στην Ευρώπη απέχει πολύ από την κατανάλωση σε δασικές χώρες, όπως η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία

Β) Η ασθενής κουλτούρα σε σχέση με το ξύλο

Γ) Η παραδοσιακή εικόνα που υπάρχει για το ξύλο, ως προϊόν, χαμηλής τεχνολογίας.

Ωστόσο το ξύλο έχει πια αλλάξει. Είναι ένα σύγχρονο, ανταγωνιστικό, τεχνικά προηγμένο και εξελιγμένο προϊόν που έχει και ένα μοναδικό πλεονέκτημα: Τον χαμηλό άνθρακα. Εχοντας αυτά ως δεδομένα, η εκστρατεία αποσκοπεί στην επίτευξη:

• Του ξύλου ως υλικό προεπιλογής κατασκευής στην Ευρώπη.

• Την αναγνώριση του ρόλου του στην επίτευξη του ΕΚ (80% μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου).

Η λογική της στρατηγικής ανάπτυξης της καμπάνιας θα ακο- λουθήσει τα παρακάτω βήματα:

• Μια εκστρατεία που θα έχει αρκετά κίνητρα για να εγκριθεί από εθνικά συμβούλια η προώθηση του ξύλου και στόχο να υποστηρίξει τις εθνικές εκστρατείες και τις ευρωπαϊκές εκστρατείες (διαφορετικά υπάρχουν φόβοι ότι οι συνέργειες μπορούν να δημιουργήσουν επιπτώσεις στην εκστρατεία).

Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί μία πανευρωπαϊκή «ομπρέλα» η οποία σε συνεργασία με τις τοπικές και εθνικές κυβερνήσεις, την εκπαίδευση, την υγεία και τις εταιρείες στέγασης και ακινήτων θα στηρίζει τα πάντα γύρω από το ξύλο. Προϊόντα, σχεδιαστές, αρχιτέκτονες (ιδιαιτέρως τους ανερχόμενους), οικοδόμους, κατασκευαστικές εταιρίες, πε- λάτες, πολιτικούς μηχανικούς κ.α.