Έρευνα Acimall

 

Σημαντική μείωση στις παραγγελίες δίνουν τα στοιχεία της έρευνας Οκτωβρίου- Δεκεβρίου 2012. Η έρευνα  που διενεργήθηκε για λογαρισμό της Acimall, της ιταλικής ένωσης κατασκευαστών ξυλουργικών μηχανημάτων και εργαλείων δείχνει μία μείωση της τάξεως του 10 % στην παραγωγή σε σύγκριση με τα περσινά στοιχεία της αντίστοιχης εποχής ενώ αισθητή είναι η πτώση των παραγγελιών από το εξωτερικό σε σχέση με το εσωτερικό που δείχνει να κρατά ακόμα σε κάποιο επίπεδο τις παραγγελίες