ΕΛΣΤΑΤ: Δραστική πτώση της απασχόλησης το 2013 στους βιομηχανικούς κλάδους της ξυλείας, των μεταλλικών προϊόντων και των επίπλων

Στους κλάδους της παραγωγής και επεξεργασίας ξυλείας, μεταλλικών προϊόντων και επίπλων σημειώθηκαν οι περισσότερες απώλειες θέσεων εργασίας το 2013, λόγω της κρίσης, στον χώρο της ελληνικής βιομηχανίας, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που αφορούν την εξέλιξη της απασχόλησης το τρίτο τρίμηνο του έτους, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2012.

Οι θέσεις εργασίας στον μεταποιητικό βιομηχανικό κλάδο συνέχισαν να μειώνονται και κατά το τρίτο τρίμηνο του 2013, ως γνωστόν, ταχύτερα απ' ό,τι σε άλλους, βασικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, αν και η πτωτική πορεία της απασχόλησης στον τομέα έχει επιβραδυνθεί.

Το τρίτο τρίμηνο του 2013, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2012, οι με οποιαδήποτε μορφή εργασίας απασχολούμενοι στις μεταποιητικές βιομηχανίες της χώρας μειώθηκαν από 356.900 άτομα σε 336.100 άτομα, δηλαδή κατά 5,8%. Μείωση παρουσίασε ο αριθμός των εργαζομένων στους δεκαπέντε από τους 24 βιομηχανικούς κλάδους.

Σύμφωνα με ανάλυση των σχετικών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτει ότι στη διάρκεια της εξεταζόμενης χρονικής περιόδου ο αριθμός των εργαζομένων στην ελληνική βιομηχανία μειώθηκε:

  • Κατά 7.189 στη βιομηχανία ξυλείας, από 19.251 άτομα σε 12.062 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 37,4%. Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2008, οπότε στον κλάδο είχαν καταμετρηθεί 27.152 θέσεις εργασίας, η απασχόληση το ίδιο τρίμηνο του 2013 ήταν μειωμένη κατά 55,6%.
  • Κατά 6.780 στη βιομηχανία μεταλλικών προϊόντων εκτός των μηχανών, από 34.474 άτομα σε 27.694 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 19,7%. Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2008, οπότε στον κλάδο είχαν καταμετρηθεί 53.570 θέσεις εργασίας, η απασχόληση το ίδιο τρίμηνο του 2013 ήταν μειωμένη κατά 48,3%.
  • Κατά 6.569 στη βιομηχανία επίπλων, από 19.251 άτομα σε 12.682 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 34,1%. Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2008, οπότε στον κλάδο είχαν καταμετρηθεί 37.622 θέσεις εργασίας, η απασχόληση το ίδιο τρίμηνο του 2013 ήταν μειωμένη κατά 66,3%.
  • Κατά 4.069 στη βιομηχανία μη μεταλλικών ορυκτών, από 20.297 άτομα σε 16.228 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 20,1%. Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2008, οπότε στον κλάδο είχαν καταμετρηθεί 34.927 θέσεις εργασίας, η απασχόληση το ίδιο τρίμηνο του 2013 ήταν μειωμένη κατά 53,5%.

Μικρότερη ήταν η μείωση της απασχόλησης στους υπόλοιπους κλάδους της βιομηχανίας. Οι εξελίξεις αυτές συμβαδίζουν, σε γενικές γραμμές, με την εξέλιξη της παραγωγικής δραστηριότητας των επί μέρους κλάδων και τις ανακατατάξεις που σημειώνονται στο εσωτερικό των διαφόρων κλάδων της ελληνικής βιομηχανίας, καθώς ορισμένοι υποκλάδοι έχουν καταρρεύσει, ενώ άλλοι ανθίστανται με σχετική επιτυχία στην κρίση, ενισχύοντας τις εξαγωγές τους