Διάρθρωση/έλεγχος της ελληνικής αγοράς καυσόξυλων

Η παρέμβαση αυτή γράφτηκε κατά τη δημόσια διαβούλευση που γίνεται στην Γενική Γραμματεία Εμπο- ρίου, και αφορά ρύθμιση (άρθρο 124) για τις υποχρεώσεις των λιανο- πωλητών καυσόξυλων: «Να πωλούν τα καυσόξυλα κατ’ όγκο και να χρησιμοποιούν ως μονάδα μέτρησης το χωρικό κυβικό μέτρο (m3) (Ως χωρικό κυβικό μέτρο νοείται ο όγκος του κυβικού μέτρου συμπερι- λαμβανομένων των κενών λόγω της στοίβαξης)».

 

Οι θέσεις μου επί των προτεινόμενων του Υπουργείου (Γενική Γραμματεία Εμπορίου) για την πώληση καυσοξύλων στην Ελλάδα είναι ότι: ειδικά στην ελληνική περιφέρεια η πώληση ΚΑΤ’ ΟΓΚΟ είναι αδύνατη, 100% αδύνατη. Είναι μια μη υλοποιήσιμη πρόταση. Ορισμένοι, λίγοι καταναλωτές (10-20%) ΝΑΙ προμηθεύονται κατ’ όγκο σε ΠΑΛΕΤΕΣ με πλαστική συσκευασία.

Τι προτείνουμε συνολικά για το θέμα της αγοράς καυσόξυλων:

α. Απαραίτητοι έλεγχοι

Συνεχείς δειγματοληπτικοί έλεγχοι από την Αγορανομική Υπη- ρεσία, ή τις τοπικές υπηρεσίες της Περιφέρειας. Ειδικότερα κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο κάθε έτους. Έλεγχος και συγκέντρωση των τιμών πώλησης ανά κιλό, σε κάθε Περιφέ- ρεια (σημ. παρατηρούνται «εναρμονίσεις» των τιμών, στο ίδιο επίπεδο, στα καυσόξυλα τους τελευταίους μήνες, ειδικά δε, όλοι οι προμηθευτές μιας μικρής επαρχιακής αγοράς προσφέ- ρουν ακριβώς την ίδια τιμή πώλησης, σε όλο τον νομό / Περι- φέρεια).

β. Νέο πλαίσιο

Κάθε επιχείρηση να έχει την υποχρέωση να αγοράσει «υγρόμετρα ηλεκτρικής αντίστασης», σύγχρονης τεχνολογίας με ακίδες. Η τιμή αυτών είναι πολύ χαμηλή (μ.ό. 500-600 ευρώ ανά συσκευή). Η πώληση να γίνεται με βάση την απόλυτα ξηρή μάζα των καυσόξυλων. Δηλ. για ξύλα με υγρασία 0% (ξηρά). Στο τιμολόγιο πώλησης να αναγράφεται υποχρεωτικά ο μ.ό. των τιμών της περιεχόμενης υγρασίας των πωληθέντων καυσόξυλων, π.χ. 15%. Οι μετρήσεις να γίνονται με ευθύνη της επιχείρησης, πριν ακριβώς την παράδοση των καυσόξυλων στον καταναλωτή, ως ο μέσος όρος πέντε (5) τυχαίων μετρήσεων σε διαφορετικά καυσόξυλα της παρτίδας αγοράς (σημ.: ΟΧΙ μετρήσεις στα σόκορα των ξύλων αλλά στις πλευρές των ξύλων και όχι στη φλούδα).

Αυτό σημαίνει ότι: εάν η ζύγιση έδειξε 2.760 κιλά στα καυσόξυλα, και η υγρασία των ήταν κατά μ.ό. 15%, τότε ο καταναλωτής θα πληρώσει την ξηρή μάζα αυτών δηλ. 2.760 kg . 1,00 / 1,15 = 2.400 kg κιλά x 0,14 Ε/kg = 336,00 Ευρώ.

Όλα τα παραπάνω να φαίνονται καθαρά πάνω στο τιμολόγιο που δίνεται. Αυτό το πλαίσιο θα ωθήσει: τις επιχειρήσεις να κα- τασκευάσουν τα απαραίτητα υπόστεγα αποθήκευσης/φύλαξης για τα καυσόξυλα, για πολύ ξηρή ύλη καυσόξυλων (καλύτερη απόδοση), και αποθήκευση χωρίς να βρέχονται με τις πρώτες

Η παρέμβαση αυτή γράφτηκε κατά τη δημόσια διαβούλευση που γίνεται στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου, και αφορά ρύθμιση (άρθρο 124) για τις υποχρεώσεις των λιανοπωλητών καυσόξυλων: «Να πω- λούν τα καυσόξυλα κατ’ όγκο και να χρησιμοποιούν ως μονάδα μέτρη- σης το χωρικό κυβικό μέτρο (m3) (Ως χωρικό κυβικό μέτρο νοείται ο όγκος του κυβικού μέτρου συμπεριλαμβανομένων των κενών λόγω της στοίβαξης)».

βροχές του φθινοπώρου, μετά την ξήρανση αυτών τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο). Αυτό το πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα: στους καταναλωτές να μετρήσουν και να ελέγξουν αν όντως τα καυσόξυλα που αγόρασαν έχουν υγρασία στο 15%, και όχι υψηλότερη. Προτεινόμενη τιμή υγρασίας: για την ελληνική αγορά προτείνεται το επίπεδο υγρασίας 15%. Θεωρείται ως κατάλληλο για καυσόξυλα εμπορίου, για καύση σε τζάκια και σόμπες. Χαμηλότερες υγρασίες είναι οι πλέον επιθυμητές, και ακόμη καλύτερες.

Αυτό το πλαίσιο θα ωθήσει: τις επιχειρήσεις εμπορίας καυσόξυλων να ξηραίνουν καλύτερα και αποτελεσματικότερα την πρώτη ύλη (για μέγιστο κέρδος), θα τις αποθαρρύνει από την πώληση «υγρών» καυσόξυλων και θα τις κάνει να επιδείξουν φροντίδα για ξήρανση της πρώτης ύλης αλλά και για αποθή- κευση/φύλαξη των καυσόξυλων. Να αναγράφεται η προ- έλευση των καυσόξυλων (σημ.: ο καταναλωτής είναι απαραίτητο να ξέρει ότι η Δασική Υπηρεσία χρησιμοποιεί στρόγγυλες κόκκινες και πράσινες σφραγίδες, ενώ λ.χ. οι βουλγαρικές σφραγίδες είναι πολυγωνικές πράσινου χρώματος και φέρουν ενδείξεις στο κυριλλικό αλφάβητο).

γ. Απαγορεύσεις

Καυσόξυλα με υγρασία, την ημέρα πώλησης, μεγαλύτερη από 20% θα πρέπει να αποφεύγονται και ίσως να απαγορεύεται η πώ- ληση αυτών. Θεωρούμε ότι είναι ακατάλληλα για καύση αυτά. Καυσόξυλα για κυρίως καύση, από εμπορικές επιχειρήσεις όπως π.χ. από τα είδη Πεύκου, Έλατου, Ερυθρελάτης, Κέδρου και Άρκεϋθου (κωνοφόρα είδη, βλ. εξαιρετικά εύφλεκτα και ακατάλληλα για κύρια καύση) πρέπει να μην επιτρέπονται για πώληση. Για προσάναμμα, τα ανωτέρω κωνοφόρα είδη είναι τα πλέον κατάλληλα, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνεται, αν γίνεται πώληση των, με υποχρεωτική ενημέρωση του καταναλωτή/ αγοραστή. Να απαγορεύεται αυστηρά η πώληση / εμπορία (ή δωρεάν παροχή από την επιχείρηση σε καταναλωτές) οποιασδήποτε ξυλείας εμποτισμένης με πισσέλαιο (κομμένη ξυλεία από παλιούς στύλους ΔΕΗ/ΟΤΕ), «πράσινης» ξυλείας, εμποτισμένης με άλατα, ή οποιασδήποτε τεχνητής ξυλείας συγκολλημένου ξύλου (κόντρα-πλακέ, νοβοπάν, ινοσα- νίδες/MDF κ.α.). Περιέχουν πολύ επικίνδυνες και εξαιρετικά τοξικές ουσίες.

Email: mantanis@teilar.gr