Τα πριστήρια ξυλείας της Σιβηρίας τα πλέον κερδοφόρα!

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει το Wood Resource Quarterly (WRQ) τα πριστήρια της Σιβηρίας είναι από τα πλέον επικερδή σε παγκόσμιο μάλιστα επίπεδο. Κάτι που οφείλεται σημαντικά στο πως έχει διαμορφωθεί η οικονομία της Ρωσίας.

Η απότομη υποτίμηση του ρώσικου ρουβλίου είχε ως αποτέλεσμα να μειωθούν και τα κόστη λειτουργίας των πριστηρίων στην ανατολική Ρωσία κατά το 2015, αλλά και το 2016, όπου σε συνάρτηση με την μικρή πτώση στην τιμής της ξυλείας, οδήγησε στην κερδοφορία των πριστηρίων της Σιβηρίας.

Η παραγωγή μαλακού ξύλου έχει παραμείνει αμετάβλητη από το 2014, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, με την εγχώρια κατανάλωση να έχει μειωθεί κατά 10%, εν αντιθέσει με τις εξαγωγές, οι οποίες έχουν αυξηθεί από τα 21,7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα το 2014, στα 23,1 το 2015.

Η εξαγωγική δραστηριότητα σημειώνει επίσης αυξητική πορεία και αυτή τη χρονιά κατά 12% συγκριτικά με το 2015, με το μεγαλύτερο όγκο εξαγωγών να γίνονται προς την Κίνα, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα. Η μεγάλη αύξηση της παραγωγής των πριστηρίων, αναμενόμενα οδήγησε και στην αύξηση των τιμών στη περιοχή τα τελευταία δυο χρόνια, όπου το δεύτερο τέταρτο του 2016 είναι αυξημένο κατά 20%, συγκριτικά με του 2015.

Παρόλα αυτά και με δεδομένο πως η αξία του ρουβλίου έναντι του δολαρίου έχει μειωθεί αρκετά από το 2014, αυτή η διαφορά ισοτιμίας έχει καταστήσει τα ρώσικα πριστήρια άκρως ανταγωνιστικά στο παγκόσμιο στερέωμα.

Σε συνδυασμό με τα χαμηλά έξοδα παραγωγής στην Ανατολική Ρωσία, έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη εξαγωγική δραστηριότητα των ρώσικων πριστηρίων προς τις κινέζικες αγορές, καταφέρνοντας έτσι ένα δυνατό πλήγμα στις εξαγωγές των Καναδικών πριστηρίων.

Το μερίδιο αγοράς των ρώσικων πριστηρίων στην Κίνα αγγίζει το 58% το 2016, ποσοστό αυξημένο κατά 42% συγκριτικά με το 2014.