Νέα συνεργασία Δρομέα με τον Γερμανικό στρατό

Χθες 06 Ιανουαρίου «έπεσαν» οι υπογραφές για τη νέα συνεργασία μεταξύ του Γερμανικού Στρατού και της εταιρίας “Παπαπαναγιώτου Α.Β.Ε.Ε.Α. ΔΡΟΜΕΑΣ”, για την παραγωγή εξήντα χιλιάδων  ηλεκτρικά ρυθμιζόμενων γραφείων, προϋπολογισμού 15.000.000 ευρώ.

Έπειτα από τη διαγωνιστική διαδικασία, όπου η εταιρεία Δρομέας επικράτησε και θα έχει σύμβαση διαρκείας 2+1+1 έτη, η οποία είναι επιπρόσθετη σύμβαση των 5 εκατομμυρίων ευρώ, διαρκείας 4 μηνών που προβλέπει την κατασκευή ειδικών ερμαρίων και η οποία υπεγράφη στις αρχές Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα με τους όρους και των δύο συμβάσεων οι παραδόσεις έχουν οριστεί για αυτό το Φεβρουάριο, ενώ οι τεχνικές προδιαγραφές των παραγόμενων προϊόντων είναι σύμφωνες με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα Ε.Ν. για την εργονομία, την ασφάλεια, την αντοχή, τις απαιτήσεις των Γερμανικών GS και κατά την παραγωγή τους εφαρμόζονται οι απαιτήσεις των διεθνών προτύπων ISO για την Ποιότητα, την Περιβαλλοντική Διαχείριση και την Υγεία και Ασφάλεια τα οποία εφαρμόζει η εταιρεία.

Αυτή η νέα επιτυχία που επετεύχθη κατόπιν αξιολόγησης των αυστηρών κριτηρίων ποιότητας που τηρεί η ΔΡΟΜΕΑΣ, επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά την υψηλή ποιοτική στάθμη και την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων που παράγει η εταιρία ΔΡΟΜΕΑΣ.