Νέες εγκαταστάσεις STEROPAL

Με επιτυχημένη παρουσία για πάνω από 30 έτη, η STEROPAL ltd έχει καθιερωθεί ως μια εταιρεία με όραμα και πάθος για καινοτομία. Στο πλαίσιο της φιλοσοφίας της για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της αλλά και της συνεχούς ανάπτυξής της, η STEROPAL προχωρά στην αναβάθμιση των υποδομών και των κτηριακών της εγκαταστάσεων.

Για αυτό το λόγω, προχωρεί στην ανέγερση νέου κτιρίου αποθηκών 1.500 τ.μ. ακριβώς δίπλα στις εγκαταστάσεις της στο 17ο χλμ Θεσσαλονίκης-Κιλκίς. Οι επαυξανόμενες ανάγκες των πελατών της για πολλά διαφορετικά προϊόντα σε συνδυασμό με την ραγδαία ανάπτυξη στον τομέα της επεξεργασίας, δημιούργησαν την ανάγκη για διαχωρισμό των τμημάτων επεξεργασίας και υλικών επιπλοποιίας.

Ένα από τα σημαντικότερα  πλεονεκτήματα του διαχωρισμού των τμημάτων θα είναι η ταχύτερη διεκπεραίωση των παραγγελιών, που συνεπάγεται μικρότερο χρόνο αναμονής για τους πελάτες, αλλά και οι καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους ανθρώπους της STEROPAL.

Το έργο της ανέγερσης των νέων υποδομών βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και προχωρά με ταχείς ρυθμούς και συνέπεια. Με την αποπεράτωση της πρώτης φάσης του έργου οι συνολικές στεγασμένες επιφάνειες θα ανέρχονται σε 6.500 m2, αποτελούμενες από τρία βιομηχανικά κτίρια που θα στεγάζουν χωριστά τη βιομηχανική ξυλεία, τα υλικά επιπλοποιίας και το τμήμα επεξεργασίας. Στην ολοκλήρωση της επένδυσης οι στεγασμένοι χώροι θα ξεπεράσουν τις 10.000 m2 σε χρονικό ορίζοντα τριετίας.

Τα καλύτερα έρχονται μόνο από τη STEROPAL. Και τα καλύτερα γίνονται… όλο και καλύτερα!