Περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών της BLUM

Πιο συγκεκριμένα η μεγάλη αυστριακή εταιρεία απολαμβάνει ακόμα μια χρονιά επιτυχιών, μιας και για το οικονομικό έτος 2017/2018, κατόρθωσε να αυξήσει τον κύκλο εργασιών της κατά 50 εκατομμύρια ευρώ. 

Η αύξηση του κύκλου εργασιών άγγιξε το 2,8% κατά το οικονομικό έτος 2017/2018, χάρη σε προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται σταθερά στις ανάγκες των κατασκευαστών επίπλων, αλλά και του αγοραστικού κοινού. O συνολικός κύκλος εργασιών άγγιξε τα 1,839,42 εκατ. ευρώ, κατά την οικονομική χρήση που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018. Η ανάπτυξη ανήλθε σε 5%, με την Blum να πετυχαίνει το 48% του κύκλου της στην περιοχή της Ε.Ε. και το 15% στις Η.Π.Α. Η Blum παραδίδει τα προϊόντα της σε περισσότερες από 120 χώρες σε όλο τον κόσμο και αντιπροσωπεύεται διεθνώς από 30 θυγατρικές και αντιπροσωπείες. 

“Οι εργαζόμενοι αποτελούν τη βάση της επιτυχίας μας”
Τάδε έφη, ο Διευθύνων Σύμβουλος Gerhard E. Blum, υπογραμμίζοντας τη σημασία των υπαλλήλων της Blum και συνέχισε λέγοντας: «Η επιτυχία μας οφείλεται κυρίως στην υψηλή απόδοση της ομάδας μας παγκοσμίως και την άριστη συνεργασία όλων των τμημάτων μας». Κατά μέσο όρο, η Blum, απασχολούσε 7,509 άτομα παγκοσμίως, αριθμός που αυξήθηκε κατά 368 άτομα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Επιπλέον, 94 νέοι μαθητευόμενοι (14 από τους οποίους κορίτσια) θα ξεκινήσουν μια νέα τεχνική εκπαίδευση με τη Blum την 1η Σεπτεμβρίου. Ο Όμιλος Blum θα παρέχει επαγγελματική κατάρτιση σε 361 μαθητευόμενους από το φθινόπωρο.

Άνοδος των Ευρωπαϊκών αγορών
Την περασμένη χρονιά, οι περισσότερες αγορές κατόρθωσαν να πετύχουν αύξηση του κύκλου εργασιών κατά το οικονομικό έτος 2017/2018. Η Blum επωφελήθηκε από τη συνεχή ανάκαμψη στις αγορές της Νότιας Ευρώπης και σημείωσε άνοδο και στις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης, ενώ ιδιαιτέρως θετική κρίνεται και η ανάκαμψη της ρωσικής αγοράς. 

Πρόβλεψη για το οικονομικό έτος 2018/2019

«Θα προσεγγίσουμε τη νέα επιχειρηματική χρονιά με περιορισμένη αισιοδοξία. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά και υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με τις μελλοντικές εξελίξεις. Από τη μια πλευρά, η διαδικασία Brexit στην Ευρώπη δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί και είναι αβέβαιο ποια κατεύθυνση πρέπει να ακολουθήσει η Ε.Ε. Από την άλλη πλευρά, ανησυχούμε βαθύτατα για την αύξηση των εθνικών συμφερόντων, π.χ. την αμοιβαία επιβολή δασμών και την κλιμάκωση των οικονομικών κυρώσεων», λέει ο Gerhard E. Blum, όταν του ζητήθηκε να κάνει μια πρόβλεψη για το επόμενο οικονομικό έτος!