Επένδυση 57 εκατ. ευρώ από την Holmen

%. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η Holmen θα επενδύσει 57 εκατ. ευρώ, ποσό που περιλαμβάνει την αγορά νέων μηχανημάτων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της αυξημένης παραγωγής στις δυο μονάδες παραγωγής που διαθέτει η Holmen, σε Μεγάλη Βρετανία και Σουηδία. Η ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών αναμένεται να ολοκληρωθεί έως και το 2016.