ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ

Βιοκλιματικά σχολεία προ των πυλών!

Βιοκλιματικό θα είναι το σχολείο του μέλλοντος, με έμφαση στις περιοχές της Αττικής και της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Με την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς έχουν παραδοθεί περί τα 20 νέα έργα ενώ έχουν γίνει και οι εργασίες αναβάθμισης σε 40 σχολεία & ένα ακίνητο ιδιοκτησίας ΟΣΚ ΑΕ.

Ταυτόχρονα μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου προγραμματίζεται η παράδοση 16 νέων έργων. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η αποστολή 23.454 ειδών εξοπλισμού σε 304 σχολικές μονάδες και συνεχίζεται η αποστολή ειδών για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων.

Όπως δήλωσε ο κ. Δρούλιας έως τον Αύγουστο 2013 «η ΟΣΚ ΑΕ είχε υποβάλλει για ένταξη στα προγράμματα συγχρηματοδότησης ΕΣΠΑ και στο ΕΠΠΕΡΑΑ 91 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 264 εκ.€.

Έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης για 75 έργα συνολικού προϋπολογισμού 205,2 εκ.€ [68 έργα προϋπολογισμού 180 εκ.€ στο ΕΣΠΑ και 7 έργα προϋπολογισμού 25 εκ.€ στο ΕΠΠΕΡΑΑ], από τα οποία τα 23 έχουν παραδοθεί, τα 42 είναι υπό κατασκευή, τα 6 είναι σε διαδικασία υπογραφής σύμβασης και τα 4 πρόκειται να δημοπρατηθούν.

Αναμένεται η αξιολόγηση και απόφαση ένταξης για ακόμη 8 έργα συνολικού προϋπολογισμού 44 εκ.€ [5 έργα προϋπολογισμού 8 εκ.€ στο ΕΣΠΑ και 3 έργα προϋπολογισμού 36 εκ.€ για την ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων στο ΕΠΠΕΡΑΑ] όπου υπάρχουν ακόμα διαθέσιμοι πόροι.

Στο χρονικό διάστημα 2010-2013 δημοπρατήθηκαν 78 νέα έργα, υπογράφηκαν 70 συμβάσεις νέων έργων, ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν προς διοικητική χρήση 68 έργα καθώς και τα έργα απομάκρυνσης αμιάντου σε 26 σχολικές μονάδες, εκπονήθηκαν 150 μελέτες εφαρμογής και 94 προμελέτες, εκδόθηκαν 184 νέες άδειες πολεοδομίας.

Έως το τέλος 2013 θα έχουν επικαιροποιηθεί και καταγραφεί όλες οι ανάγκες των Δήμων στις Περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης, με στόχο να προκύψει ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο για την επόμενη πενταετία, με το οποίο θα καλυφθούν όλες οι ανάγκες για σχολική στέγη και θα αναβαθμιστούν ορισμένα από τα υφιστάμενα σχολικά κτίρια».

Στη συνέχεια παρουσιάσθηκε το πιλοτικό πρόγραμμα αναβάθμισης δημοτικών σχολείων στη Δυτική Αθήνα, το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα και δίνει το έναυσμα για την εφαρμογή του και σε περισσότερα σχολεία σε όλη την Ελλάδα.

«Το σχολείο του μέλλοντος θα είναι βιοκλιματικό και θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τεχνολογικές ανάγκες και τα νέα εκπαιδευτικά πρότυπα. Όραμά μας είναι να συνεχίσουμε να δημιουργούμε ένα σχολικό περιβάλλον που θα αναβαθμίσει την Παιδεία τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε περιεχόμενο» δήλωσε ο κ. Δρούλιας.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων, Στράτος Σιμόπουλος δήλωσε σχετικά: «Ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων αποτελεί ένα σημαντικό κατασκευαστικό βραχίονα της πολιτείας, με έργο το οποίο χρηματοδοτείται κυρίως από το ΕΣΠΑ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Η ΟΣΚ ΑΕ επικαιροποιεί σήμερα τις ανάγκες σχολικής στέγης στις περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, ώστε να εκπονήσει το κατασκευαστικό πρόγραμμα της επόμενης πενταετίας.

Τέλος, το πρόγραμμα αναβάθμισης σχολείων σχεδιάζεται να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές με προτεραιότητα τη Δυτική Θεσσαλονίκη».