Αναδιάρθρωση δανεισμού της ΦΙΛΟΞΥΛ Α.Ε.

Μια νέα σελίδα, με αισιόδοξη προοπτική ανοίγει στην πολύχρονη ιστορία της η βιομηχανία ξύλου ΦΙΛΟΞΥΛ Α.Ε., με την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας με τις συνεργαζόμενες με αυτή τράπεζες, Alpha Bank και Πειραιώς.

Για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της εταιρείας, το σχέδιο εξυγίανσης που υπεγράφη 24 Αυγούστου, μεταξύ των συμβαλλόμενων τραπεζών και των μετόχων της εταιρείας παρέχει σε αυτή τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει νέα κεφάλαια κίνησης που θα εκταμιευτούν από τις τράπεζες αυτές. Η σημαντική αυτή εξέλιξη προέκυψε έπειτα από θετική αξιολόγηση των τραπεζών των τελευταίων ενεργειών της ΦΙΛΟΞΥΛ Α.Ε.

Συγκεκριμένα, η απόφαση της εταιρείας να εκπονήσει ένα 5ετες επιχειρηματικό σχέδιο, η επισκόπηση του οποίου έγινε από την ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton, έδωσε το έναυσμα στις τράπεζες να εγκρίνουν την αναδιάρθρωση και να δώσουν την ευκαιρία σε μια ιστορική εταιρεία της Ημαθίας να διεκδικήσει τη θέση που της αρμόζει στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Η ΦΙΛΟΞΥΛ Α.Ε., ατενίζει το μέλλον της με ενθουσιασμό και ευθύνη, προσβλέποντας σε αναπτυξιακή πορεία. Ήδη για το 2018, η εταιρεία σκοπεύει σε αύξηση του τζίρου της, ενώ επιπλέον προγραμματίζει να υλοποιήσει εξαγωγές, ύψους 14.000.000 ευρώ σε βάθος 3ετίας. 

Διαθέτοντας γνώση και εμπειρία, βασισμένη στην πολύχρονη παράδοση, όλοι οι άνθρωποι της ΦΙΛΟΞΥΛ Α.Ε., θα εργαστούν καθημερινά με συνέπεια, αλλά και πρωταρχικό στόχο την πρόοδο και την ανάπτυξη της. 

Η διοίκηση της εταιρείας θέλει να ευχαριστήσει όλους όσους συνέβαλαν στην εξέλιξη αυτή!