Αύξηση της χρήσης του ξύλου ως δομικό υλικό στην Ελβετία

Αύξηση της χρήσης του ξύλου ως δομικό υλικό στην Ελβετία

H αύξηση αυτή προκύπτει από το γεγονός της αλλαγής των δομικών κανονισμών από την 1η Ιανουαρίου 2015, οι οποίοι αλλάζουν, με το επίπεδο των κανονών πυρασφάλειας να είναι αυστηρό, αλλά προκαθορισμένο ανεξάρτητα από το είδος του υλικού δόμησης.

Η αρμόδια επιτροπή σύνταξης των κανόνων πυρασφάλειας της Ελβετίας, ισονομεί τις κατασκευές που δεν είναι φτιαγμένες από ξύλο, με αυτές που έχουν κατασκευαστεί από γερή και ενισχυμένη ξυλεία σε περίπτωση πυρκαγιάς. Κάτι που διευκολύνει τη χρήση ξύλου, μιας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή οροφών, ως εξωτερική επένδυση τοίχων, καθώς και σε ευρείες εσωτερικές εφαρμογές, ενώ πλέον μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε κατασκευές των οποίων η αντιπυρική αντοχή ξεπερνάει τα 60 λεπτά.