5η γενική συνέλευση και 3ο ευρωπαϊκό συνέδριο Λεύκας στην Ουγγαρία από την Ευρωπαϊκό Σύλλογο Λεύκας

Στις 13 και 14 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η 5η Γενική Συνέλευση και 3ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Λεύκας στην Ουγγαρία. Η διήμερη επίσκεψη μεταξύ άλλων περιλάμβανε επισκέψεις στο εργοστασίο παραγωγής κόντρα πλακέ Derula και στις φυτείες λεύκας.

Η 5η γενική συνέλευση, περιλάμβανε εκλογές μεταξύ των μελών της επιτροπής, όπου επανεξελέχθε η Νικολέττα Αζι, μέλος της Pro-Populus και εκπρόσωπος της εταιρείας Panguaneta, ως Πρόεδρος του Συλλόγου.

Στα πλαίσια του συνεδρίου, αναλύθηκε η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η αγορά της λεύκας αλλά και η προοπτική της τόσο σε παγκόσμια, όσο και σε ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο. Εκτός από ορισμένες τοπικές ιδιαιτερότητες, σύντομα καταλήξανε στο συμπέρασμα ότι όλες οι χώρες αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες λόγω της γενικής οικονομίας, αλλά ταυτόχρονα τα προβλήματα διογκώνουν οι περιορισμοί στην επαναφύτευση του συγκεκριμένου δέντρου που έφερε δραστική μείωση στις φυτευμένες επιφάνειες.

Από την άλλη, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η λεύκα είναι ένα εξαιρετικά ποιοτικό είδος που χαρακτηρίζεται από ταχεία ανάπτυξη, η οποία μπορεί να προσφέρει ταχύτατες λύσεις για να διασφαλιστεί η μελλοντική διαθεσιμότητα του ξύλου, να συμβάλει σε μία σταθερή και πιο πράσινη οικονομία, ενώ  ταυτόχρονα να βοηθήσει στο να μετριασθεί η αλλαγή του κλίματος. Οι σύνεδροι κατέληξαν στο ότι πρέπει να συνεργαστούν για να ευαισθητοποιήσουν τους ευρωπαϊκούς φορείς  γύρω από τα πλεονεκτήματα της λεύκας.