Θετικά λειτουργικά αποτελέσματα για την AKRITAS το Α΄ εξάμηνο του 2020!

Το 2020 είναι μια δύσκολη χρονιά, κατά την οποία η πανδημία του κορονοϊού έφερε νέες και δύσκολες καταστάσεις σε όλες τις επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, επηρεάζοντας δραματικά τις οικονομίες τόσο των επιχειρήσεων, όσο και των κρατών.

Μάλιστα οι προβλέψεις για την πορεία των ΑΕΠ για το σύνολο του 2020 να είναι πρωτόγνωρα αρνητικές. Παρόλα αυτά η εταιρεία AKRITAS κατάφερε να διαχειριστεί καλά τις όποιες δυσκολίες, παρά το γεγονός πως οι παραγωγικές διαδικασίες σταμάτησαν από τις αρχές Απριλίου μέχρι τα μέσα Μαΐου. Η εταιρεία εφάρμοσε ένα σχέδιο απρόσκοπτης λειτουργίας των εμπορικών της δραστηριοτήτων ανταποκρινόμενη πλήρως στις ανάγκες της αγοράς, ενώ σεβόμενη τις υποδείξεις των ειδικών και τα υγειονομικά πρωτόκολλα, κατάφερε να επανεκκινήσει τη δραστηριότητά της πλήρως στις 18 Μαΐου, με τα λειτουργικά αποτελέσματα κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους να έχουν θετικό πρόσημο.

Η AKRITAS είχε ένα δυναμικό ξεκίνημα κατά το α΄ τρίμηνο της νέας χρήσης, όμως η πανδημία ανέτρεψε δραστικά την όποια αναπτυξιακή πορεία, και ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 10,4 εκατ. ευρώ έναντι 14,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, κάμψη η οποία σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στη μείωση των εξαγωγών, καθώς η έξαρση της πανδημίας δυσχέρανε κατά πολύ τις μεταφορές και το διεθνές εμπόριο. Αντίθετα, οι πωλήσεις των κύριων προϊόντων της (επενδεδυμένων με μελαμίνη) στην ελληνική αγορά παρουσίασαν μία αρκετά μικρότερη πτώση της τάξης του 14%.

Ωστόσο, σε επίπεδο λειτουργική κερδοφορίας (EBITDA) η εταιρεία παρουσίασε σημαντική βελτίωση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με κέρδη 270 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 592 χιλ. ευρώ πέρσι. Παρά τις αντιξοότητες που επέφερε η πανδημία, η συνεχής βελτίωση του μείγματος πωλήσεων με αυξανόμενο μερίδιο των υψηλής προστιθέμενες αξίας προϊόντων επενδεδυμένης μελαμίνης, σε συνδυασμό με τη βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και την άρτια αξιοποίηση των μέτρων στήριξης της Ελληνικής κυβέρνησης, επέφεραν αξιοσημείωτη βελτίωση του μικτού περιθωρίου πωλήσεων, το οποίο διαμορφώθηκε σε 7,5% έναντι 1,1% κατά τη συγκρίσιμη περίοδο πέρσι.

Η πανδημία και οι επιπτώσεις της είναι εμφανείς στην παγκόσμια και ελληνική οικονομία. Για όσο διάστημα διατηρείται αυτό το καθεστώς αβεβαιότητας, οι όποιες προβλέψεις για το μέλλον τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και βραχυπρόθεσμα είναι επισφαλείς. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση του στρατηγικού της πλάνου έχοντας ως προτεραιότητα τη δυναμική επιστροφή της σε υψηλά περιθώρια κερδοφορίας. Στην ίδια κατεύθυνση, αξίζει να σημειωθεί η πρόσφατη έκδοση της ΚΥΑ 34341/5991, η οποία αναμένεται να επιλύσει ένα χρόνιο ζήτημα, αναφορικά με τις απαιτήσεις που είχε η AKRITAS από τον ΟΑΕΔ, βάσει των ενισχύσεων του Ν. 1767/88. Το γεγονός αυτό, το οποίο αναμένεται να υλοποιηθεί το δ΄τρίμηνο του 2020, εκτιμάται να επιδράσει σημαντικά στη ρευστότητα αλλά και τα αποτελέσματα της εταιρείας.