Αύξηση των εισαγωγών ξυλείας από τροπικούς προορισμούς!

Παρά την πτώση που σημειώθηκε το τελευταίο εξάμηνο του 2019, η εισαγωγή τροπικών προϊόντων ξύλου του τελευταίου έτους ήταν μεγαλύτερη από αυτή του 2018.

Μέσα στο 2019 η Ευρώπη έκανε εισαγωγή 2,13 εκατομμυρίων τόνων τροπικών προϊόντων ξύλου (με εξαίρεση τα καυσόξυλα), συνολικής αξίας 2,32 δις ευρώ. Αυτή ήταν η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αύξησης της εισαγωγής μετά τη μεγάλη πτώση του 2017. Η αύξηση του 2019 οφείλεται κυρίως στην έναρξη της εισαγωγής ξυλείας από το Καμερούν και τη Βραζιλία με προορισμό το Βέλγιο, αλλά και στην εισαγωγή υλικών επιπλοποιίας από Ινδονησία και Μαλαισία. Τα κέρδη που προέκυψαν από αυτές τις εισαγωγές αντιστάθμισαν την πτώση των εισαγωγών τροπικών κορμών, ξυλάνθρακα, κόντρα πλακέ και καπλαμά πέρυσι.

Κοιτώντας την τάση μακροπρόθεσμα οι εισαγωγές το 2019 ακολουθούν την Ευρωπαϊκή τάση των εισαγωγών τροπικού ξύλου ύστερα από την πτώση του 2013 που ακολούθησε την οικονομική κρίση. Από τότε οι εισαγωγές ξυλείας στην Ευρώπη κινούνταν γύρω στα 2 εκατομμύρια τόνους. Τα τελευταία επτά χρόνια, οι συνολικές εισαγωγές τροπικής ξυλείας στην Ε.Ε. έχουν κυμανθεί γύρω στους 750.000 τόνους χωρίς να παρουσιάζουν ισχυρή ανοδική ή καθοδική τάση. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, σημειώθηκε συνεχής μείωση των εισαγωγών τροπικών κορμών και προϊόντων δαπέδου.

Ωστόσο, οι απώλειες αυτές αντισταθμίστηκαν από τις αυξανόμενες εισαγωγές ξυλάνθρακα στην ΕΕ και από διάφορα είδη laminate και άλλων δομικών προϊόντων από τροπικές χώρες και από την ανάκαμψη των εισαγωγών υλικών επιπλοποιίας και κόντρα πλακέ από τροπικές χώρες (αν και το τελευταίο προέρχεται όλο και περισσότερο από την Κίνα με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο έπαψε να αποτελεί χώρα της ΕΕ στις 31 Ιανουαρίου 2020).