ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΣΕ ΞΥΛΙΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ

89

Δείτε το μεγαλύτερο αντισεισμικό πείραμα σε ξύλινο κτίριο στην Ιαπωνία.