Εργαστήρι Πανελλήνιου Συνδέσμου Ξυλείας

 

Συμβάλλοντας στην συνεχή ενημέρωση των μελών του, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ξυλείας διοργάνωσε «ενημερωτικό εργαστήρι», στις 30 Μαΐου στο Ξενοδοχείο CIVITEL στην Αθήνα. Σε συνεργασία με την European Timber Trade Federation (ETTF) διοργανώθηκε ένα εργαστήριο με την Nature, Ecology and People Consult (NEPCon), εταιρεία η οποία έχει αναλάβει την προσαρμογή των επιχειρήσεων που ανήκουν στον ΕTTF στον παραπάνω κανονισμό.

Τα βασικά θέματα αποτέλεσαν η παρουσίαση της European Union Timber Regulation (EUTR), του Συστήματος Δέουσας Επιμέλειας καθώς και η επισκόπηση των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων του έργου της αξιολόγησης πιλοτικών ETTF.

Τέλος, δόθηκε ευκαιρία στους συμμετέχοντες να συζητήσουν σχετικά με τις απαιτήσεις των συστημάτων και των αναγκών των βιομηχανιών τους. Κατά την διάρκεια του εργαστηρίου αναπτύχθηκε το «Σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας και του συναφούς εμπορίου» το οποίο και εμφανίστηκε με δύο μορφές αυτό της εθελοντικής συμμετοχής με την δράση FLEGT αλλά και αυτό της υποχρεωτικής εφαρμογής μέσω του Ευρωπαϊκού Κανονισμού του 995/2010 που θα τεθεί σε υποχρεωτική εφαρμογή από το Μάρτιο του 2013.