ΧΛΙΑΠΑΣ ΑΒΕΕ: Μακροχρόνια κι επιτυχημένη πορεία!

Η εταιρία ΧΛΙΑΠΑΣ ΑΒΕΕ με τη μακρόχρονη παράδοση στην επεξεργασία του ξύλου, έχει αποκτήσει την εμπιστοσύνη των πελατών της χάρη στην άριστη ποιότητα της πρώτης ύλης, την επεξεργασία των προϊόντων της, σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες Ευρωπαϊκές μεθόδους, αλλά και τη χρήση υψηλής τεχνολογίας στο σχεδιασμό και τη παραγωγική διαδικασία των κατασκευών της.

Το μακρινό 1920

Η εταιρία ιδρύεται στα τέλη της δεκαετίας του 1920 από τους Ιωάννη Χλιάπα και Μέρο Κων/νο, όπου το κύριο αντικείμενο δραστηριότητας τους ήταν η ξυλουργική, έχοντας δημιουργήσει ένα Ξυλουργείο. Η επιχείρηση από τα πρώτα χρόνια μάλιστα ξεκίνησε να αναπτύσσεται ραγδαία καλύπτοντας τις αυξημένες τότε ανάγκες για οικοδομική και άλλη ξυλεία της πόλης αλλά και της γύρω περιοχής, που δημιουργήθηκαν με την έλευση του προσφυγικού πληθυσμού. Στα χρόνια πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εξελίσσεται σε βιοτεχνία κατασκευής κάρων, που αποτελούσαν το κυριότερο μέσο μεταφοράς της εποχής, όπου αποτελούσε τότε μία από τις μεγαλύτερες βιοτεχνίες ξύλου της περιοχής. Η εταιρία καταφέρνει να συνεχίσει τις δραστηριότητές της και κατά τη διάρκεια του πολέμου, αλλά και μετά το τέλος του, ενώ το 1955 μετακομίζει στον κόμβο Θεσσαλονίκης – Αθηνών με επικεφαλής τον Χαρίλαο Χλιάπα.

Η νέα εποχή της εταιρείας

Το 1971 ξεκινά νέα βιοτεχνία με τη συνεργασία του Ιωάννη Παγούνη στο 3ο χιλ. Κοζάνης -Θεσσαλονίκης, με αντικείμενο το ξύλινο δάπεδο – παρκέ. Το 1977 η εταιρία Χλιάπας – Παγούνης – Νικολάου, ιδρύουν νέο μεγαλύτερο εργοστάσιο επεξεργασίας ξύλου, στη θέση της σημερινής έδρας στο 7ο χιλ. Εθ. Οδ. Κοζάνης – Λάρισας. Στα χρόνια που ακολούθησαν η επιχείρηση πέρασε αποκλειστικά στα χέρια του Χαρίλαου Χλιάπα και με τη βοήθεια των δύο υιών του Ιωάννη και Μιχαήλ, που αποτελούν την επόμενη γενιά, συνεχίζει την ανάπτυξη της, όπου το 1987 δημιουργείται η εταιρία Υιοί Χαρ. Χλιάπα Ε.Π.Ε. Μέσα από συνεχείς επενδύσεις και επεκτάσεις η επιχείρηση μετατρέπεται σε μία μεγάλη βιομηχανία ξύλου, ενώ ταυτόχρονα επεκτείνει τις δραστηριότητές της και εκτός Ελλάδας με σημαντικές συνεργασίες στις όμορες βαλκανικές χώρες και αξιόλογες εξαγωγές σε Αίγυπτο και Μέση Ανατολή. Το 1991 από την Υιοί Χλιάπα ΕΠΕ ιδρύεται θυγατρική Ελληνο-βουλγαρική εταιρία με την επωνυμία Ελλάδα ΙΜΡΕΧ. Το 1999 η εταιρεία μετατρέπεται σε ανώνυμη συνεχίζοντας την αναπτυξιακή της πορεία, με συνεχή αναβάθμιση των μέσων παραγωγής μέσω της αξιοποίησης των Ευρωπαϊκών επενδυτικών προγραμμάτων. Το 2005 εγκαθίσταται νέος σύγχρονος εξοπλισμός ξήρανσης και εμποτισμού ξυλείας, βελτιώνοντας κατακόρυφα την ποιότητα και την απόδοσή της. Σήμερα, συνεχίζει την πετυχημένη της δραστηριότητα, με την εγκατάσταση νέου λογισμικού για το σχεδιασμό ξύλινων δομικών κατασκευών, έχοντας επενδεδυμένα κεφάλαια άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ και απασχολώντας δεκάδες υπαλλήλους με αξιόλογη συμβολή στην ανάπτυξη της περιοχής.