Ξύλο και ξύλινες κατασκευές

Σε εκδήλωση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (31-03-2021) ο καθηγητής Γιώργος Μαντάνης έδωσε μία διάλεξη με τίτλο «Ξύλο και ξύλινες κατασκευές».

Η διάλεξη αφορούσε πρωτίστως το ξύλο, ως δομικό υλικό, αλλά και τις ξύλινες κατασκευές. Ο εισηγητής κάλυψε βασικές και ειδικές έννοιες που σχετίζονται με το φυσικό αυτό υλικό και οι οποίες θα πρέπει να κατανοούνται από τον νέο μηχανικό – σχεδιαστή – μελετητή, ώστε να είναι δυνατή η ορθή χρήση του ξύλου σε εφαρμογές και κατασκευές. Πρόσθετα,  αναλύθηκαν στοιχεία που σχετίζονται με τα μακροσκοπικά, τα φυσικά και τα μικροσκοπικά χαρακτηριστικά του ξύλου. Επίσης, συζητήθηκε η έννοια της διαβάθμισης επικινδυνότητας για τις ξύλινες κατασκευές και δόθηκαν τεχνικά στοιχεία που θα πρέπει να γνωρίζει ο νέος μηχανικός για μια ξύλινη ή μικτή κατασκευή. Επεξηγήθηκαν οι κλάσεις ανθεκτικότητας ανά χρήση (Useclasses) των κυριότερων ειδών ξυλείας, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τη βιολογική του αντοχή, με βάση το πρότυπο ΕΝ 350. Επιπλέον, συζητήθηκε συνοπτικά το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 338 το οποίο αφορά στη διαβάθμιση της δομικής ξυλείας με βάση τη μηχανική αντοχή της. Τέλος, αναφέρθηκαν ορισμένες τεχνικές συντήρησης για τη σωστή προστασία των ξύλινων κατασκευών.

Δίαυλος: https://diavlos.grnet.gr/room/8810?eventid=8908&vod=9624_session
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ZZiZrlqDD5k
Ακαδημαϊκή ιστοσελίδα του δρ. Γ. Μαντάνη: http://mantanis.users.uth.gr/