Η παραγωγή στον τομέα των κατασκευών αυξήθηκε κατά 0,8% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,9% στην ΕΕ

Τον Ιανουάριο του 2021 σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2020, η εποχική παραγωγή στον κατασκευαστικό τομέα αυξήθηκε κατά 0,8% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,9% στην ΕΕ, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον Δεκέμβριο του 2020, η παραγωγή στον τομέα των κατασκευών μειώθηκε κατά 1,5% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,3% στην ΕΕ.

Τον Ιανουάριο του 2021 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2020, η παραγωγή στις κατασκευές μειώθηκε κατά 1,9% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,8% στην ΕΕ.

Μηνιαία σύγκριση ανά κατασκευαστικό τομέα και ανά κράτος μέλος

Στη ζώνη του ευρώ τον Ιανουάριο του 2021, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2020, οι κατασκευές κτιρίων αυξήθηκαν κατά 1,3% και οι πολιτικές μηχανικές κατά 0,1%.

Στην ΕΕ, οι κατασκευές κτιρίων αυξήθηκαν κατά 1,1% και οι πολιτικές μηχανικές κατά 0,8%. Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, παρατηρήθηκαν οι υψηλότερες αυξήσεις στην παραγωγή στον τομέα των κατασκευών στη Γαλλία (+ 16,3%), τη Σλοβενία (+ 8,4%) και την Ουγγαρία (+ 7,4%). Οι μειώσεις σημειώθηκαν στη Γερμανία (-12,2%), τη Σλοβακία (-2,3%) και τη Βουλγαρία (-1,3%).

Ετήσια σύγκριση ανά κατασκευαστικό τομέα και ανά κράτος μέλος

 Στη ζώνη του ευρώ τον Ιανουάριο του 2021, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2020, η πολιτική μηχανική μειώθηκε κατά 7,4% και οι κατασκευές κτιρίων κατά 0,4%.

Στην ΕΕ, η πολιτική μηχανική μειώθηκε κατά 6,5% και οι κατασκευές κτιρίων κατά 0,7%. Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, παρατηρήθηκαν οι μεγαλύτερες μειώσεις στην παραγωγή στις κατασκευές στη Σλοβακία (-14,5%), στη Γερμανία (-8,7%) και στην Αυστρία (-8,5%). Οι υψηλότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Ουγγαρία (+ 11,0%), στη Γαλλία (+ 4,3%) και στη Σλοβενία (+ 4,2%).