Διεθνής Ημέρα Δασοπονίας

Η 21η Μαρτίου, η ημέρα που συμπίπτει με την έναρξη της εαρινής ισημερίας και λογίζεται ως η πρώτη ημέρα της άνοιξης, έχει ανακηρυχθεί Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας για να γιορτάσει και να ευαισθητοποιήσει για τη σημασία όλων των τύπων δασών.

Το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας των Δασών για το 2021 στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ήταν η “Αποκατάσταση δασών: μια ανάκαμψη και ευημερία”. Η αποκατάσταση και η βιώσιμη διαχείριση των δασών συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και των κρίσεων της βιοποικιλότητας. Παράγει επίσης αγαθά και υπηρεσίες για βιώσιμη ανάπτυξη, ενισχύοντας μια οικονομική δραστηριότητα που δημιουργεί θέσεις εργασίας και βελτιώνει τις ζωές.

Η επιλογή του θέματος για τη φετινή χρονιά εντάσσεται στο πλαίσιο της δεκαετούς αποκατάστασης των οικοσυστημάτων 2021-2030, όπως έχει οριστεί από τον Οργανισμό  Ηνωμένων Εθνών και αποτελεί ένα κάλεσμα για την προστασία και την αναβίωση των οικοσυστημάτων ανά την υφήλιο. Το τέλος της δεκαετίας (έτος 2030) συμπίπτει με την προθεσμία για την επίτευξη των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξη