ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΤΗΣΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ EGGER

Σταθερό ετήσιο αποτέλεσμα για τον όμιλο EGGER

Ο όμιλος EGGER κατέληξε με συνολικό κύκλο εργασιών 2,22 δισ. ευρώ για το οικονομικό έτος 2013/14, δημιουργώντας τη βάση για περαιτέρω ανάπτυξη.

Θετική εξέλιξη όλων των βασικών αριθμητικών στοιχείων, μικρή αύξηση του κύκλου εργασιών, και EBITDA ύψους 312 εκατ. ευρώ κατά το οικονομικό έτος 2013/14 (30 Απριλίου) παρουσίασε η Διοίκηση του Ομίλου EGGER στις 31 Ιουλίου 2014,  στην ετήσια συνέντευξη Τύπου στα κεντρικά γραφεία στον Αγ. Ιωάννη του Τιρόλο.

Ο EGGER ήταν σε θέση να επεκτείνει περαιτέρω τη θέση του στην αγορά κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, και πέτυχε αύξηση του κύκλου εργασιών, ακόμη και σε ένα δυσχερές περιβάλλον αγοράς. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου EGGER κατά το οικονομικό έτος 2013/14 ήταν 2.22 δισ. εκατ. ευρώ. Η αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 1,7% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κύκλου εργασιών στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ στον τομέα του OSB οφείλεται στην ανάπτυξη της μονάδας OSB στο Ρανταούτσι (Ρουμανία), η οποία άρχισε να λειτουργεί το 2012. Αυτές οι περιοχές αντιστάθμισαν εν μέρει τον κύκλο εργασιών στη Ρωσία και στον τομέα των δαπέδων.

Επιπλέον, παρατηρήθηκε αύξηση των λειτουργικών, ταμειακών ροών. Τα συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 312 εκατ.ευρώ και ήταν 3% υψηλότερα, συγκριτικά με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Ο EGGER υπογραμμίζει την οικονομική ισχύ του με βελτιωμένο ποσοστό ιδίων κεφαλαίων 39%.

Δυσχερές περιβάλλον

Ήμασταν σε θέση να επιτύχουμε τον κύκλο εργασιών και τα αποτελέσματα της ανάπτυξης σε ένα προβληματικό περιβάλλον αγοράς, τονίζει ο Thomas Lessing, εκπρόσωπος της Διοίκησης του Ομίλου και Επικεφαλής Οικονομικών, Διοίκησης και Μεταφορών. «Σε παγκόσμιο επίπεδο, υπάρχουν σημάδια οικονομικής σταθεροποίησης, αλλά η οικονομική ανάκαμψη στην Ευρωζώνη παραμένει αργή. Η πίεση για την εξοικονόμηση δημοσίου χρήματος και οι στρεβλώσεις λόγω της κρίσης δημόσιου χρέους έπληξαν την ευρωπαϊκή, κατασκευαστική βιομηχανία, την ιδιωτική κατανάλωση και με τη σειρά του τον όμιλο EGGER, ως προμηθευτή».

Η ανάκαμψη συνεχίστηκε κατά το παρελθόν έτος για τη βιομηχανία υλικών με βάση το ξύλο στην Κεντρική Ευρώπη. Ωστόσο, η εξελισσόμενη κατάσταση στη Ρωσία έχει υποστεί αλλαγές: ενώ υπήρξε  μια αναπτυσσόμενη αγορά κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, τους τελευταίους δώδεκα μήνες έχει παρατηρηθεί στασιμότητα. Οι λόγοι περιλαμβάνουν την υποτίμηση του ρουβλίου, καθώς και τα χαμηλότερα επίπεδα εγχώριας ζήτησης. Στον τομέα επένδυσης δαπέδων, ο EGGER βρίσκεται αντιμέτωπος με τη φθίνουσα τάση της συνολικής ευρωπαϊκής αγοράς. Αυτό οφείλεται στην απροθυμία των καταναλωτών, στις αβέβαιες πολιτικές εξελίξεις σε ορισμένες χώρες, καθώς και στις δυσμενείς συναλλαγματικές ισοτιμίες σε χώρες εκτός ευρωζώνης.

Ο τομέας δομικών προϊόντων έχει εξελιχθεί θετικά. Η αύξηση των επιπέδων παραγωγής, ιδιαίτερα στην Ανατολική Ευρώπη, πληροί την αυξανόμενη ζήτηση σε πολλές αγορές της Ανατολικής Ευρώπης. Η μελλοντική εξέλιξη της πολιτικής κατάστασης στην Ουκρανία παραμένει αβέβαιη.

 

Επένδυση μεγαλύτερη των 200 εκατομμυρίων ευρώ

Οι επενδύσεις συντήρησης και οργανικής ανάπτυξης χαρακτήρισαν τις επενδυτικές δραστηριότητες του Ομίλου EGGER κατά το οικονομικό έτος 2013/14. Συνολικά, 207 εκατ. ευρώ έχουν εκχωρηθεί επενδυτικά στην ιδιοκτησία και τον εξοπλισμό άυλων περιουσιακών στοιχείων, όπως εξαγορές. Από το ποσό αυτό, 64 εκατ. ευρώ δαπανήθηκαν για επενδύσεις συντήρησης και 143 εκατ. ευρώ σε επενδύσεις ανάπτυξης. Η επέκταση των κεντρικών γραφείων του Ομίλου EGGER στον Αγ. Ιωάννη (Αυστρία), με την υπερσύγχρονη μονάδα επίχρισης βραχέος κύκλου, μια υψηλή αποθήκη, καθώς και ένα διοικητικό κτίριο αποτέλεσαν τη μεγαλύτερη επένδυση για το οικονομικό έτος 2013/14. Οι κατασκευαστικές εργασίες για την υψηλή αποθήκη και το διοικητικό κτίριο βρίσκονται, επί του παρόντος, σε εξέλιξη. Η υψηλή αποθήκη θα ξεκινήσει τη λειτουργία της το Νοέμβριο του 2014, το νέο δε διοικητικό κτήριο θα εγκαινιαστεί την άνοιξη του 2015.

Επιπλέον, ο εκσυγχρονισμός του εργοστασίου ρητίνης σημείωσε πρόοδο στο Χέξχαμ (Ηνωμένο Βασίλειο), και μια μονάδα βιομάζας συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτροπαραγωγής ολοκληρώθηκε στο Ρανταούτσι (Ρουμανία), μαζί με την εγκατάσταση γραμμής επεξεργασίας καυσίμων. Επιπλέον, οι μονάδες στο Γκαγκάριν (Ρωσία) και Μπρίλον (Γερμανία) παρέλαβαν η καθεμία μια υπερσύγχρονη πρέσα βραχέος κύκλου και το εργοστάσιο στο Γκίφχορν (Γερμανία) εφοδιάστηκε με μία πρέσα συνεχούς επίστρωσης, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας επανάψυξης.

Με αυτές τις επενδύσεις, ο EGGER εστιάζει περισσότερο σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, εξηγεί ο Walter Schiegl, μέλος της Διοίκησης του Ομίλου και Διευθυντής Παραγωγής και Τεχνολογίας: «Όλες αυτές οι νέες εγκαταστάσεις συνιστούν επενδύσεις για την κατασκευή εξαιρετικά εκλεπτυσμένων, σχεδιαστικά προσανατολισμένων, λειτουργικών προϊόντων. Οι πρέσες βραχέος κύκλου χρησιμοποιούνται για την επίστρωση σανίδων με υφή βαθιάς επιφάνειας και συντονισμένων, πορωδών επιφανειών αμφίπλευρα, την κατασκευή συμπαγών σανίδων και την επίχριση λεπτών σανίδων. Η νέα γραμμή επίστρωσης θα μας επιτρέψει επίσης, για πρώτη φορά, την παραγωγή επικαλυπτικών φύλλων υψηλής στιλπνότητας».

7.200 ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά περίπου 2% κατά το παρελθόν οικονομικό έτος, για να ανέλθει περίπου στους 7.215 εργαζομένους σε επίπεδο ομίλου (μέσος όρος για το έτος 2013/14). Η μικρή αυτή αύξηση οφείλεται σε επενδύσεις για την ανάπτυξη υφιστάμενων εγκαταστάσεων, ιδιαίτερα στις δυνατότητες πρόσθετης επίστρωσης σε Αυστρία και Γερμανία, και στη νέα πολυστρωματική σειρά στο εργοστάσιο Γκίφχορν (Γερμανία), καθώς και στην κατασκευή εγκαταστάσεων ανακύκλωσης στο Ρανταούτσι (Ρουμανία).

Ο EGGER κέρδισε πολυάριθμα βραβεία ως ελκυστικός εργοδότης, πιο πρόσφατα, στο Βίσμαρ («Υπεύθυνου επιχειρηματία», «Κορυφαίας ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης 2014» και «Εταιρίας της Χρονιάς» στην κατηγορία «Διασφάλιση Εξειδικευμένου Δυναμικού & Φιλικότητας προς την Οικογένεια»), στο Μπρίλον (εγκεκριμένη σφραγίδα «Εξαιρετικής εταιρίας εξειδίκευσης») και στον Αγ. Ιωάννη καθώς και στο Βεργκλ (εγκεκριμένη σφραγίδα προώθησης για την υγεία σε επίπεδο εταιρίας).

Προκειμένου να διατηρηθούν τα υψηλά επίπεδα ικανοποίησης των εργαζομένων και να ενισχυθεί η δέσμευση για την εταιρεία, ο EGGER επένδυσε περίπου 5.3 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια του 2013/14 για την κατάρτιση και την εξέλιξη των εργαζομένων του. Πέραν τούτου, η εταιρεία συνέχισε να λειτουργεί κατά το παρελθόν οικονομικό έτος για τη διασφάλιση του χαμηλόβαθμου προσωπικού, με γνώμονα τις προσλήψει