Όταν η εμπειρία και η ποιότητα ταυτίζονται!

Η εταιρεία Ιωάννης Κων. Ταγκλής Α.Ε.Β.Ε. αποτελεί μια επιχείρηση επεξεργασίας ξύλου και ασχολείται κατά κύριο λόγο με τον πρωτογενή τομέα της ξυλείας, οξιάς και λεύκας.

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην περιοχή της Μαγούλας, όπου διαθέτει ιδιόκτητο χώρο 15.000 m2 με σύγχρονες εγκαταστάσεις και μηχανήματα που στοχεύουν στην ακρίβεια και το άριστο αποτέλεσμα. H παραγωγική διαδικασία αποτελείται από την πρίση των κορμών, την ξήρανση, την άτμιση και τελικά την πλάνιση της ξυλείας. Η συλλογή των κατάλληλων κορμών ξυλείας από επιλεγμένα δάση της Ελλάδας και της Κεντρικής Ευρώπης αποτελούν τη βάση ενός ποιοτικού αποτελέσματος. Η ξήρανση της ξυλείας, ο σημαντικότερος παράγοντας αξιοποίησης της ποιότητας, επιτυγχάνεται με 5 ξηραντήρια σύγχρονης τεχνολογίας και συνολικής χωρητικότητας 450 m3. Κύριο μέλη της εταιρείας Ταγκλής είναι η πλήρης ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της, στοχεύοντας πάντα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής, δημιουργώντας προϊόντα ποικίλων ποιοτήτων και διαστάσεων πλανισμένης ή μη, ξυλείας.

Ποιοτική ξυλεία από επιλεγμένα δάση της Ελλάδας και της Κεντρικής Ευρώπης

Η οξιά (fagus) είναι ένα μεγάλο δέντρο, το οποίο μπορεί να φτάσει μέχρι τα 35 μέτρα ύψος. Ο κορμός της είναι ευθύς, λείος, ομαλός με λεπτό και γκριζωπό φλοιό. Ο κορμός της ψηλής οξιάς, αφού πρώτα ξηρανθεί για να ελαττωθεί το μειονέκτημα της ελαστικότητας της, χρησιμοποιείται για την επιπλοποιία, την τορνευτική κλπ. Η εταιρεία Ιωάννης Κων. Ταγκλής Α.Ε.Β.Ε. χρησιμοποιεί κορμούς ξυλείας που προέρχονται από επιλεγμένα δάση της Ελλάδας και της Κεντρικής Ευρώπης, οι οποίοι αποτελούν τη βάση ενός ποιοτικού αποτελέσματος. Ωστόσο, το άρτιο εκπαιδευμένο προσωπικό σε συνάρτηση με τα μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας δημιουργούν ένα άριστο προϊόν. 
Ο σημαντικότερος παράγοντας αξιοποίησης της ποιότητας είναι η ξήρανση. Η εταιρεία μας διαθέτοντας ξηραντήρια σύγχρονης τεχνολογίας και γνωρίζοντας τις ανάγκες των πελατών μας δημιουργούμε προϊόντα πλανισμένης ή μη ξυλείας οξιάς σε διάφορες ποιότητες και διαστάσεις. Επιπρόσθετα η εταιρεία Ιωάννης Κων. Ταγκλής Α.Ε.Β.Ε. χρησιμοποιεί κορμούς λεύκας, η οποία προέρχεται από επιλεγμένα δάση της Βόρειας Ελλάδας, οι οποίοι αποτελούν τη βάση ενός ποιοτικού αποτελέσματος. Η λεύκα (populus) είναι ένα δέντρο που αναπτύσσει μεγάλο ύψος, μέχρι 50 μέτρα. Ο κορμός της είναι λευκός και χρειάζεται την υγρασία, γι’ αυτό και αναπτύσσεται συνήθως κοντά σε παραποτάμιες περιοχές. Ο κορμός της εφόσον υποστεί ξήρανση για να μειωθεί η υγρασία της και επεξεργασία είναι κατάλληλος για την επιπλοποιία. 

Το νέο προϊόν, η βιοκαύσιμη οικολογική μπρικέτα

Τέλος, η εταιρεία Ιωάννης Κων. Ταγκλής Α.Ε.Β.Ε. συμμετέχοντας ενεργά υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος δημιούργησε μία νέα μονάδα ανακύκλωσης των υποπροϊόντων του ξύλου, παράγοντας βιοκαύσιμη οικολογική μπρικέτα. Οι οικολογικές μπρικέτες της εταιρείας διατίθενται από το δίκτυο των καταστημάτων της Leroy Merlin στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ενώ ταυτόχρονα διαθέτει ένα πιστό πελατολόγιο (λιανικής) που στηρίζει την εταιρεία χάρη στην άριστη ποιότητα του προϊόντος. Η πολυετή εμπειρία της στο χώρο της ξυλείας, η ποιότητα και άριστη τεχνογνωσία που διαθέτουν οι εργαζόμενοί της, την κάνει να ξεχωρίζει και να εξελίσσεται προσθέτοντας καινούργια προϊόντα στην γκάμα της, όλα με υψηλά ποιοτικά standards.