Αναδιοργάνωση στην Αμερική για την Schattedecor

H εταρεία Schattdecor προέβη σε μια μικρή αναδιοργάνωση των στελεχών της που διοικούν τα παραρτήματα στην Βόρεια και Νότια Αμερική.

Πιο συγκεκριμένα, ο Flavio Nunes ο οποίος είχε διαδεχθεί τον Tom Drazen έπειτα από την αποχώρησή του το Νοέμβριο του 2015, τώρα αναλαμβάνει κι επισήμως τα καθήκοντα του CEO για την Schattdecor Αμερικής, του οποίου το έργο θα υποβοηθάτε από τους Bill Schmittgens και Thomas Scheweiger.

Αλλαγή όμως είχαμε και στην Schattdecor Βραζιλίας, όπου το γενικότερο management της εταιρείας ανατέθηκε στον Flavio Lufchitz, o οποίος προηγουμένως είχε τα καθήκοντα του Τεχνικού Διευθυντή της εταιρείας. Υπεύθυνος πωλήσεων και marketing είναι πλέον η Sandra Mohr Ludwig.