Αύξηση κερδών για την Cefla!

Η ιταλική εταιρεία Cefla, αύξησε τα έσοδα παραγωγής της κατά 5,6%, με το συνολικό ποσό να αγγίζει τα 443,4 εκατομμύρια ευρώ.

Τα παραπάνω δεδομένα αφορούν το οικονομικό έτος 2015, με τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων κι αποσβέσεων να σημειώνουν αλματώδη αύξηση κατά 45,2% αγγίζοντας συνολικά τα 54,3 εκατομμύρια ευρώ. Εντυπωσιακά αυξημένα ήταν και τα καθαρά κέρδη της εταιρείας, τα οποία άγγιξαν τα 16 εκατομμύρια ευρώ, ενώ και τα καθαρά κεφάλαια της εταιρείας έφτασαν τα 228 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας, η κερδοφορία κι ανάπτυξη της Cefla οφείλεται στο έμψυχο δυναμικό της, το οποίο εκπαιδεύεται συνεχώς, με το συνολικό αριθμό εργαζομένων να αγγίζει σε παγκόσμιο επίπεδο τα 1.800 άτομα, όπου τα 1.000 εξ αυτών απασχολούνται στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Cefla στην Imola.