Swiss Approval: Υπηρεσίες αξιολόγησης και πιστοποίησης με κύρος Ελβετίας!

Η εταιρεία Swiss Approval, προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες αξιολόγησης και πιστοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών, σε συνδυασμό με το κύρος της ελβετικής  κουλτούρας, που συνδέετε στενά με την ακρίβεια και την αμεροληψία.

Ποια είναι η Swiss Approval;

H Swiss Approval International είναι παγκόσμιος ηγέτης στο χώρο της Τεχνικής Επιθεώρησης και της Πιστοποίησης Προϊόντων και Υπηρεσιών. Με έδρα την Ελβετία ο όμιλος διαθέτει σήμερα ένα μεγάλο δίκτυο εταιρειών με παρουσία σε περισσότερες από 9 χώρες, σε τρεις ηπείρους και εργαστήρια δοκιμών και ελέγχων σε 6 χώρες συμπεριλαμβανομένης της χώρας μας. Ο όμιλος δραστηριοποιείται κυρίως στη Ευρώπη, τη Βόρειο Αφρική, τη Μέση Ανατολή και τις ΗΠΑ. Η Swiss Approval διατηρεί οργανωμένα γραφεία παροχής υπηρεσιών Επιθεώρησης και Πιστοποίησης στον Ελλαδικό χώρο σε Ελλάδα και Κύπρο με δυο εταιρείες. Στην Ελλάδα λειτουργεί η SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG S.A. Η εταιρεία είναι  εγκατεστημένη στη Βιομηχανική Ζώνη της Ελευσίνας σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις ήδη από τον Αύγουστο του 1999 και από το 2005 διαθέτει τοπικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη, με σημαντική παρουσία στην αγορά της Βορείου Ελλάδας, καθώς επίσης και στο Ηράκλειο Κρήτης με δραστηριότητα σε εξειδικευμένους τομείς.

Στην Κύπρο λειτουργεί η  SWISS APPROVAL SOUTH EAST MEDITERRANEAN SEA (SEMS) LTD με έδρα την  Λευκωσία και ήδη από το 2010 προσφέρει υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης με δραστηριότητα τόσο στην τοπική αγορά της Μεγαλονήσου όσο και την ευρύτερη αγορά της εγγύς Μέσης Ανατολής και της βορείου Αφρικής. Ο όμιλος σήμερα στον Ελλαδικό χώρο απασχολεί περισσότερους από 150 επαγγελματίες μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων ως εργαζομένους πλήρους απασχόλησης. Στον τομέα ευθύνης της εταιρείας στην Ελλάδα ανήκουν πλέον οι αγορές των Βαλκανίων, της Τουρκίας, της Αιγύπτου καθώς της Βορείου Αφρικής και της Εγγύς Μέσης Ανατολής  απευθύνεται  δηλαδή σε μία διευρυμένη αγορά 200 εκατομμυρίων καταναλωτών !

Το Νέο Εργαστήριο

Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία επεκτείνεται σταδιακά σε νέους τομείς και πεδία, δεδομένου ότι η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων γίνονται ολοένα και πιο σημαντικές έννοιες. Η Swiss Approval είχε διαπιστώσει από καιρό ότι η πιστοποίηση προϊόντων τόσο στην χώρα μας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής μεσογείου είναι ακόμα σε εμβρυακή κατάσταση και τις περισσότερες φορές οι ανάγκες των κατασκευαστών καλύπτονται μόνο από εργαστήρια σε χώρες της δυτικές Ευρώπης με υψηλό κόστος. Προσβλέποντας λοιπόν στο μέλλον καθώς αργά αλλά σταθερά οι έλεγχοι και η πιστοποίηση γίνονται απαραίτητοι ή ακόμα και υποχρεωτικοί και για τον κλάδο  “Ξύλο – Επίπλο – Κούφωμα” η εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητες της πιστοποίησης προϊόντων και σε αυτόν τον τομέα. Τον Δεκέμβριο του 2015 ξεκίνησε η υλοποίηση του νέου εργαστήριου, Ξύλου – Έπιπλου & Κουφωμάτων. Το εν λόγω εργαστήριο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα από τα κορυφαία στον κλάδο τόσο σε επίπεδο εξοπλισμού αλλά και σε επίπεδο ανθρωπίνου δυναμικού. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειώσουμε, ότι είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη που ιδιωτική εταιρεία με ίδια κεφάλαια δραστηριοποιείται στο χώρο αυτό με εργαστήριο.  Η εταιρεία φιλοδοξεί το νέο εργαστήριο να γίνει σύντομα ένα δυναμικό κέντρο ελέγχου ποιότητας για την Ελλάδα αλλά και την ευρύτερη περιοχή, ενώ παράλληλα προσβλέπει σε εθνικές και διεθνείς συνεργασίες. Επιπρόσθετα, προχωρά σε συνεργασίες με τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και κλαδικούς οργανισμούς με στόχο την σύνδεση της ερευνάς με την παραγωγή. Οι υπηρεσίες που προσφέρει η Swiss Approval ξεκινούν απ’ τους εργαστηριακούς ελέγχους και την Πιστοποίηση ολοκληρωμένων Προϊόντων, υλικών και εξαρτημάτων, επεκτείνονται στον συμβουλευτικό τομέα: Σχεδιασμός – Οργάνωση Παραγωγής και καταλήγουν στην εσωτερική οργάνωση και την Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης όπως είναι η σειρά προτύπων ISO:9000. Το νέο εργαστήριο παρέχει υπηρεσίες “δοκικών Ασφαλείας και Ποιότητας ” και εκδίδει “Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης” σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά η και Αμερικανικά Πρότυπα, για όλα τα είδη ολοκληρωμένων επίπλων και κουφωμάτων ανεξάρτητα από το υλικό κατασκευής τους.

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε μερικές κατηγορίες:

• Βρεφικά -παιδικά έπιπλα

• Έπιπλα γραφείου

• Σχολικά έπιπλα

• Καθίσματα αμφιθέατρου

• Κρεβάτια – στρώματα

• Καρέκλες 

• Καναπέδες 

• Έπιπλα κήπου

• Έπιπλα κάμπινγκ

• Εσωτερικές και εξωτερικές πόρτες 

• Παράθυρα 

Στον τομέα των υλικών και των εξαρτημάτων (καθώς η εταιρεία διαθέτει  χημικό εργαστήριο και εξειδικευμένο εργαστήριο μηχανικών δοκίμων),  παρέχει υπηρεσίες ελέγχων σε κόλλες , βερνίκια, πλαστικά και μεταλλικά εξαρτήματα και επιμέρους μηχανισμούς.

Οι έλεγχοι επίσης περιλαμβάνουν:

• Εκπομπή Φορμαλδεΰδης

• Δοκιμές φωτογήρανσης σε βαφές ,πλαστικά ,ελαστικά και πολυμερή υλικά 

• Δοκιμές σε υφάλμυρο περιβάλλον (Αλατονέφωση) σε βαφές, επιμεταλλώσεις κλπ. 

• Δοκιμές αντοχής  σε μηχανισμούς πτυσσόμενων κρεβατιών, μεντεσέδες, οδηγούς, κλειδαριές κλπ. 

• Ελέγχους αναφλεξιμότητας σε υφάσματα, στρώματα και ταπετσαρισμένα έπιπλα 

Στον συμβουλευτικό τομέα η εταιρεία παρέχει υποστήριξη σε θέματα σχεδιασμού νέων προϊόντων έτσι ώστε αυτά να ενσωματώνουν τις απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα ενώ ταυτόχρονα εξειδικευμένοι μηχανικοί υποστηρίζουν την οργάνωση της παραγωγής σε θέματα ελέγχου ποιότητας. Στον τομέα της Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης η Swiss Approval Technische Bewertung, έχει αποκτήσει σημαντικές διαπιστεύσεις που διασφαλίζουν την παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών πιστοποίησης, σε συστήματα σύμφωνα με πρότυπα oπως τα:  ISO:9001, ISO 14001, ISO 14064,

Είναι απαραίτητη η Πιστοποίηση για ένα Έπιπλο η ένα Κούφωμα;

Σε κάποιες από τις ομάδες προϊόντων όπως είναι τα κουφώματα και τα βρεφικά έπιπλα η πιστοποίηση είναι πλέον απαραίτητη. Πολύ σύντομα το Ελληνικό δημόσιο θα απαιτεί για όλα τα έπιπλα που προμηθεύεται Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ενώ πέρα από τα παραπάνω, ένα Πιστοποιημένο έπιπλο είναι επιπλέον κριτήριο επιλογής για τον καταναλωτή.

Γιατί στην Swiss Approval;

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Swiss Approval για τον Έλληνα κατασκευαστή η εισαγωγέα είναι πολλά και ουσιαστικά. Όπως:

• Διεθνώς Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά

• Τεχνογνωσία και Εμπειρία

• Εργαστήρια με κορυφαίο εξοπλισμό

• Οι δοκιμές διεξάγονται πάντα με τα πιο πρόσφατα πρότυπα, η εταιρία παρακολουθεί τις νέες εκδόσεις και υιοθετεί τα νέα πρότυπα στις διαδικασίες της ταχύτερα από κάθε άλλο εργαστήριο

• Προσφέρει στους πελάτες της όλες τις κρίσιμες πληροφορίες για την βελτίωση και την προετοιμασία των προϊόντων τους πριν από τις δοκιμές, έτσι εξασφαλίζεται το απαιτούμενο επίπεδο ποιότητας και ο πελάτης αποφεύγει τον ανασχεδιασμό αλλά και τις επαναληπτικές δοκιμές που απαιτούνται σε περίπτωση αστοχίας, αυτό πρακτικά μεταφράζεται σε μείωση κόστους και ελαχιστοποίηση χρόνου

• Η εταιρεία ανταποκρινόμαστε άμεσα στις ανάγκες των πελατών της, οι χρόνοι αναμονής για δοκιμές συγκριτικά με τον ανταγωνισμό της είναι μηδενικοί

• Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στην Ελλάδα με ότι αυτό συνεπάγεται σε σχέση με την επικοινωνία αλλά και το κόστος μεταφοράς των δοκιμίων

• Τέλος η τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας, πρόσβαση και για ένα βιοτέχνη

Εντυπωσιακό πελατολόγιο

Αποτέλεσμα της επί 15 συναπτών ετών, συνέπειας και αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων της Swiss Approval, είναι το ότι η εταιρεία διαθέτει σήμερα στο πελατολόγιο της μερικές από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις απ’ όλο τον κόσμο. Στο εργαστήριο το 80% των δοκιμών αφορά προϊόντα εταιρειών του εξωτερικού. Βέβαια αν και σχετικά νέο το εν λόγω εργαστήριο στον κλάδο, έχει ήδη πελάτες από χώρες όπως η Γερμανία αλλά και η Ρωσία.