• ΑΡΧΙΚΗ

Caneplex – Michalakis

Η εταιρεία ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ – CANE PLEX ιδρύθηκε το 1963 από τον Μιχαήλ Μιχαλάκη, έχοντας έδρα την Μανωλάδα Ηλείας, με αντικείμενο έως και σήμερα την...