Μαλακή Ξυλεία

15

Μαλακή Ξυλεία: Με αυτόν τον όρο αναφερόμαστε στην ξυλεία από τα κωνοφόρα δέντρα.

Κάποια γνωστά είδη μαλακής ξυλείας είναι:

  • Ελάτη ή Έλατο με ελληνική κυρίως προέλευση 400 kg/m3
  • Ερυθρελάτη ή λευκή ξυλεία ή λευκόξυλο ή λευκή ελάτη με χώρες εισαγωγής Ρουμανία, Σουηδία – Φιλανδία κα Ουκρανία – Ρωσία 410 kg/m3
  • Κυπαρίσσι με ευρωπαϊκή προέλευση 550 kg/m3
  • Δασική ή ευρωπαϊκή πεύκη ή σουηδικό πεύκο ή κόκκινη ξυλεία προέρχεται από Σουηδία, Φιλανδία και Ελλάδα 490 kg/m3
  • Μαύρο πεύκο ή μαύρη πεύκη ελληνικής παραγωγής 520 kg/m3
  • Χαλέπιος πεύκη ελληνικής παραγωγής 710 kg/m3
  • Τραχεία πεύκη ελληνικής παραγωγής 570 kg/m3